Eesti English Vene
Search
No entries yet!
 

Ajalugu

 
LOOMISIDEE 
Mõte sai alguse tegelikult perede ja vanemate vajadusest, sest mõned aastad enne olid kooli lõpetanud 7-8 vaimupuudega noort, kes olid sunnitud tegevuseta koju jääma. Lihtsalt polnud nendele sobivat kooskäimise kohta. Kuna samal ajal toimusid ümberkorraldused ka Karula hooldekodus (Koolkodu, hiljem lasteabi- ja sotsiaalkeskus) avanes võimalus kasutada esialgu hooldekeskuse kõrvalhoonet. Samuti toimusid ümberkorraldused tööjõus. Peale esimest kokkusaamist asjast huvitatud vanematega 2001 a.suvel sai algatatud päevakeskuse loomise protsess.
 
10.10.2001
loodi ja registreeriti MTÜ Päevakeskus Vinger (algse nimega Päevakeskus Karula).
 
2001-2005
töötasime Karulas. 
 
2005
Kolisime Viljandi linna Tartu tn 20 ruumidesse (HMN projekti abiga).

2009         
Kolisime koos päevakeskus Singeliga Vabaduse plats 6, kus meie käsutuses oli mugavad tegevusruumid ja köök. 

2011                          
Oktoobris pidasime oma 10. sünnipäeva.

2014    
2014 aasta aprillist  töötame avaramates ja paremates ruumides Posti tn 17, kus ruumi on suuremale hulgale teenuse vajajatele. Hakkasime pakkuma ka toetatud elamise teenust kodus elavatele isikutele
 
KLIENDID
Vaimupuudega täiskasvanud. Kliendid elavad kõik kodus, (enamasti Viljandis ja lähiümbruses). Suurem osa käib iga päev, kaugemal elavad kliendid 1-3X nädalas. Esialgsest 8 kliendist on kasvanud paljude klientide  ja mitme töötajaga päevakeskus 2014 aasta sügiseks on päevakeskuses 26 ja toetatud elamise teenusel 2 isikut.
 
TRADITSIOONID
Igal aastal 2 ühisüritust koos peredega – jõulud, hooaja lõpupidu (pereliikmete osavõtt on praktiliselt 100%).
Jõulunäidendi õppimine.
Paar korda aastas, tähtpäevadel, Karula hooldekeskuse ja külastamine. Ühised üritused
Koostöösuhted ja ühisüritused Viljandi Kaare kooli, Lahmuse ja Ämmuste koolidega.
Juunis päevakeskuse ekskursioon mõnesse Eestimaa paika. 
Sügismatk, kevadmatk.
Osalemine EEO tegevusest.
Klientide sünnipäevade tähitamine.
11 oktoober päevakeskuse sünnipäev.
Vabatahtlike kaasamine.
Päevakeskuses töötavad alates 2006 aastast igal hooajal vabatahtlikud noored erinevatest Euroopa riikidest. Oleme võõrustanud noori Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist, Prantsusmaalt, Ungarist, Türgist, Gruusiast,Prantsusmaalt, ja Ukrainast.


 
 
   
Free Homepage from Elitec